Personlig profil

Forskning

As a genuine field biologist my interests in biological research is general. I started off as a PhD-student studying the relationship between life history and parasite resistance in an evolutionary context, working with blue tits Cyanistes caeruleus and their blood parasites Haemoproteus. During this work I realized the importance of environmental factors in particular maternal effects in determining parasite resistance. As a post-doc in Tom Little’s lab in Edinburgh in 2007-2008 I further pursued this issue studying maternal and genetic effects on bacterial (Pasteuria) resistance in clones of the facultative parthenogen Daphnia magna.

Back in Lund I have currently switched focus to conservation biology studying the relationship between agricultural landuse and biodiversity. Most of my work concerns evidence based modelling of the effects of historical and future landuse policies within agriculture on population sizes of birds. The goal would be to be able to produce predictive models of biodiversity change resulting from landuse change under different economical and political scenarios. To this end I combine both experimental and observational data on landuse and bird abundance using GIS and various statistical techniques.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Stjernman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren