Foto av Martin Stridh

Martin Stridh

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Martin Stridh received the M.S. degree in electrical engineering from Lund University, Lund, Sweden in 1997 and the Ph.D. degree in signal processing in 2003. He is presently an associate professor at the department of Biomedical Engineering, Lund University, Sweden. He teaches e-Health for the Biomedical Engineering students at Lund Institute of Technology and his main research interests are analysis and interpretation of cardiac signals, e-health and eye-tracking data analysis and diagnostics. Current research projects include automatic arrhythmia detection in large databases of home-based ECG measurements, and event detection in cardiac as well as eye-tracking signals. He is founder of the company Cardiolund AB which is focused on automated ECG analysis for arrhythmia screening, prioritisation, and change detection purposes.

Forskning

Martin Stridh erhöll teknologie doktorsexamen 2003 inom området medicinsk signalbehandling. Nuvarande forskning innefattar algoritmer för tolkning av hjärtsignaler och ögonröresler. Martin undervisar i medicinsk teknik och e-hälsa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Stridh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren