Martin Sunnqvist

Professor, Jur. dr

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning inom komparativ rättshistoria, särskilt konstitutionell rättshistoria, och processrätt. Bl.a. frågor om domstolarnas oavhängighet, rättsstaten, domares hantering av fri- och rättigheter och andra konstitutionella frågor, dömandets historia, prejudikaträtt. Även försäkringsrättshistoria samt rättslig symbolik, heraldik och ikonografi.

Undervisning

Undervisar i komparativ rättshistoria (på grundkursen i rättshistoria och fördjupningskursen Comparative European Legal History) och i civilprocessrätt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Sunnqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren