Foto av Martin Svensson

Martin Svensson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Martin Svensson är klinisk psykolog, leg psykoterapeut, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse rör behandlingspreferenser, hur patienter värderar och upplever psykoterapeutisk metodik. Men även vilken betydelse patienters behandlingspreferenser har för psykoterapins process och resultat. Han är en av initiativtagarna till projekt POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren