Foto av Martin Tunér

Martin Tunér

Professor, Vicerektor, Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar och undervisar om motorer och fordon. Jag arbetar även som vice-rektor på LTH med ansvar för internationella frågor.

Målet för min forskning är att bidra till samhällets omställning till hållbara transporter och energisystem enligt definitionerna för FN´s 17 hållbarhetsmål (se Agenda 2030).

Mitt forskningsområde är motorer och fordon och handlar om hur dessa kan förbättras så att vi kan nå hållbarhetsmålen så snart som möjligt och så kostnadseffektivt som möjligt. Transport- och energifrågorna är idag något som engagerar men också delar många, när det i själva verket krävs att vi samarbetar och kombinerar flera av de bästa teknologierna.

Jag har ett fokus i experimentell forskning om förnybara drivmedel, ökad effektivitet genom nya förbränningsstrategier, minskade värmeförluster och hybridisering. Jag forskar även om emissionsbildning i motorer och hur emissioner från dessa kan minskas. För att vara effektiv i forskningen och lyckas med utmaningarna sker forskningen i nära samverkan med flera andra forskare och forskargrupper i områden kring systemanalyser, framställning av förnybara drivmedel, laserdiagnostik, aerosolteknolog, fordonselektrifiering mfl. Dessa parter kommer i första hand från LTH/LU men även från andra lärosäten, företag och organisationer, nationellt och internationellt.

Jag undervisar primärt om motorteknologier och fordonssystem. Jag är också ansvarig för Lunds Formula Student projekt – en världsomgripande ingenjörstävling – i vilket varje år 30-40 studenter designar, optimerar, konstruerar och tillverkar en ny bil, med de senaste teknologierna och materialen.

Mitt mål med min undervisning är att, tillsammans med mina kollegor, bidra till att utveckla nästa generations doktorers och ingenjörers kunskaper och färdigheter så att de på bästa sätt kan ta sig an och lösa flera av samhällets och näringslivets utmaningar. För att lyckas krävs att man löpande reflekterar över undervisningens kvalitet, relevans och metoder och att man har en vilja att göra förändringar när så krävs. En tät dialog med studenterna är viktig, inte minst för att fånga upp nya trender och möjligheter.

Min roll som vice-rektor syftar till att bidra till bättre forskning och utbildning genom att undersöka och förmedla hur vår omvärld förändras och hur LTH behöver möta dessa förändringar. Det berör frågor kring student- och forskningsutbyten, där dessa utbyten sätter vårt kvalitetsarbete i en global kontext men också ger nya insikter och reflektioner för hur LTH kan verka som ett lärosäte av värde för studenter, samhälle och näringsliv, i nuet och i framtiden.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Farkostteknik

Fria nyckelord

  • Motor drivmedel bränsle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martin Tunér är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren