Foto av Martina Koegeler-Abdi

Martina Koegeler-Abdi

Knuten till universitetet

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren