Foto av Martina Koegeler-Abdi

Martina Koegeler-Abdi

Knuten till universitetet

Nätverk

Richard Parncutt

  • Karl-Franzens-University of Graz

Extern person

Karen Vallgårda

  • University of Copenhagen

Extern person

Marie Meier

  • University of Copenhagen

Extern person

Caroline Nyvang

  • The Royal Library, Copenhagen

Extern person

Martyn Bone

  • University of Copenhagen

Extern person