Personlig profil

Forskning

Martina Maggio is a Professor at the Computer Science DepartmentSaarland University and a Professor at the Department of Automatic ControlLund University.

Martina completed her Ph.D. at Politecnico di Milano, working with Alberto Leva on the applications of control-theoretical tools for the design of computing systems. During her Ph.D., she spent one year as a visiting graduate student at the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory at MIT, working with Anant Agarwal and Hank Hoffmann on the Self-Aware Computing project.

She joined Lund University in 2012 as a postdoctoral researcher, working with Karl-Erik Årzén on resource allocation for cloud infrastructures and real-time systems. She became an Assistant Professor in 2014, Docent and Associate Professor in 2017, and then Full Professor in 2023.

In 2019 Martina spent a sabbatical year at Bosch Corporate Research in Renningen, Germany, working with Dirk Ziegenbein and Arne Hamann on the verification and validation of control systems in presence of deadline misses and computational faults. In March 2020, Martina joines the Department of Computer Science at Saarland University as a Full Professor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datorsystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Martina Maggio är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler