Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mats Alaküla inledde sin vetenskapliga karriär 1986 som doktorand i styrning och konstruktion av elektriska maskiner och drivsystem. Mats blev professor i industriell elektroteknik 1994 och hans forskning utvecklades mot fordonstillämpningar från hybridfordon till helt elektriska fordon.

Hans kunskaper gav honom en roll som vetenskaplig rådgivare för elektromobilitet på AB Volvo, där han stannade i 14 år, varefter han gick vidare till Elonroad AB i en liknande roll och även som forskningsledare i 12 år i Svensk ElektromobilitetsCentrum.

I dag ligger Mats forskning inom elektromobilitet, inte minst inom energiförsörjning till en komplett elfordonsflotta, både på väg och i terräng inom jordbruk, vägbyggen och gruvdrift. Mats har många rådgivande roller i olika kommittéer och utredningar och han är en uppskattad föreläsare.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Alaküla är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler