Foto av Mats Andersson

Mats Andersson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

The general research background of Mats Andersson is in manufacturing processes with a focus on machining processes and surface generation.

More recently, research har been directed into several more areas; industrial induction heating systems and methods, tribology in forming operations, material development for soft magnetic applications and induction heating technology in CFRP processing.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  • Tribologi
  • Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren