Foto av Mats Arvidson

Mats Arvidson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Allmän forskarprofil:

Jag är docent i musikvetenskap och universitetslektor i intermediala studier och arbetar brett, vitt och gränsöverskridande. Gränser utgör markörer för mitt sätt att röra mig in och ut mellan discipliner och ämnen. Jag brukar betrakta mig som en porös tvättsvamp som suger jag åt mig vad sammanhanget erbjuder. Alldeles oavsett vad det är så fastnar det alltid något i tvättsvampen. Även smuts kan vara till nytta för tanken. För närvarande (januari 2023) skissar jag löst på idéer som fokuserar på medicinska termer och begrepp och dess etymologiska ursprung med syfte att integrera dem i intermediala och musikvetenskapliga sammanhang, men även inom humaniora i största allmänhet. Grunden för dessa idéer vilar på ett utforskande av olika typer av subjektiviteter och meningsskapande praktiker.

Nyckelord: (kritisk) musikvetenskap, intermediala studier, kulturvetenskap, semiotik, hermeneutik, fenomenologi, (medicinsk) humaniora.

Undervisning

Utöver min forskning inom musikrelaterade ämnesfält undervisar och handleder jag. Min undervisningserfarenhet är bred och mångfacetterad men där det finns en gemensam nämnare: kultur som meningsskapande praktik. Jag undervisar och har undervisat i följande ämnen (inom parentes exemplifiering):

 • intermediala studier (intermediala kulturstudier och handledning av kandidatuppsatser)
 • kulturadministration (kulturteori och handledning av kandidatuppsastser)
 • förlags- och bokmarknadskunskap (kulturteori och handledning av kandidatuppsatser)
 • bokhistoria (materiell kultur)
 • idé- och lärdomshistoria (astrobiologins idéhistoria)
 • digitala kulturer (estetik och narrativitet och handledning av kandidatuppsatser)
 • musikvetenskap (metod och teori och handledning av kandidatuppsatser)
 • modevetenskap (handledning av kandidatuppsatser)
 • arkivvetenskap (handledning av masteruppsats)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Musikvetenskap
 • Humaniora
 • Annan humaniora
 • Kulturstudier

Fria nyckelord

 • Intermedial studies
 • Cultural sciences
 • Humanities
 • Communication
 • Critical musicology
 • Mediality
 • Hermeneutics
 • Media studies
 • Semiotics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Arvidson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren