Foto av Mats Arvidson

Mats Arvidson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i musikvetenskap, universitetslektor i intermediala studier och verksam inom ett brett kulturvetenskapligt fält. Detta har fört med sig en forskningsverksamhet som är multi- och interdisciplinär till sin karaktär, där musiken oftast står i fokus, men inte enbart. Min forskningsverksamhet hittills har rört sig inom fyra överlappande områden:

 1. Musik utifrån ett idéhistoriskt perspektiv
 2. Musik och ljud utifrån ett intermedialt perspektiv
 3. Musikvetenskap och intermediala studier som forskningsfält
 4. Kulturvetenskap i bred bemärkelse

Min avhandling behandlade svensk konstmusik under perioden 1945–1960 och fokuserade på idédebatter om den moderna musikens sociala och estetiska aspekter (Måndagsgruppen). Forskningen kring musik och ljud utifrån ett intermedialt perspektiv har varierat: från studier av musikens relation till skivomslag (Gustav Mahler och Gustav Klimt), om musik och narrativitet i instrumentalmusik (Brad Mehldau) och musikens och ljudens funktioner i radiodrama (The Unforgiven).

Musikvetenskapen har alltmer kommit att fragmenteras (specialiseras) i en mängd olika underämnen. Under senare tid har mediebegreppet fått en större roll. I detta sammanhang har jag bidragit med perspektiv och har publicerat texter som rör relationen mellan musikvetenskap och intermediala studier. Jag ser denna relation som central för min forskningsvetenskap.

Att min forskningsverksamhet dessutom rör sig inom det breda kulturvetenskapliga fältet är delvis ett resultat av en öppen institution där samarbeten över ämnesgränser utgör en naturlig del av verksamheten genom olika forskningsnoder (till exempel digitala kulturer, estetiska studier, medicinsk humaniora och studier i populärkultur). Detta har bland annat lett fram till två autoetnografiska studier inom medicinsk humaniora (diabetes typ-1 och koloncancer), samt en samling essäer som kretsar kring författaren, poeten och filosofen Lars Gustafssons verksamhet.

Min nuvarande forskning fortsätter i ovan områden: å ena sidan ett antal fallstudier om musikens och ljudens funktioner i radiodrama, om relationen mellan ord och musik, om medierade framföranden, om cover version som intermedialt fenomen, och å andra sidan fördjupade teoretiska och metodologiska studier i tolkningens praktik (framför allt den hermeneutiska fenomenologin).

Undervisning

Utöver min forskning inom musikrelaterade ämnesfält undervisar och handleder jag. Min undervisningserfarenhet är bred och mångfacetterad men där det finns en gemensam nämnare: kultur som meningsskapande praktik. Jag undervisar och har undervisat i följande ämnen (inom parentes exemplifiering):

 • intermediala studier (intermediala kulturstudier och handledning av kandidatuppsatser)
 • kulturadministration (kulturteori och handledning av kandidatuppsastser)
 • förlags- och bokmarknadskunskap (kulturteori och handledning av kandidatuppsatser)
 • bokhistoria (materiell kultur)
 • idé- och lärdomshistoria (astrobiologins idéhistoria)
 • digitala kulturer (estetik och narrativitet och handledning av kandidatuppsatser)
 • musikvetenskap (metod och teori och handledning av kandidatuppsatser)
 • modevetenskap (handledning av kandidatuppsatser)
 • arkivvetenskap (handledning av masteruppsats)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Arvidson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren