Foto av Mats Bohgard

Mats Bohgard

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 

Mats Bohgard är professor emeritus vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet. Han har en grundutbildning som civilingenjör i Teknisk fysik (1976) och en teknologie doktorsexamen i Kärnfysik (1984). Avhandlingen handlade om användning av kärnfysikaliska mätmetoder för att studera luftföroreningar i arbetsmiljöer. År 1984 blev han också universitetslektor i Arbetsmiljöteknik. Han blev docent i arbetsmiljöteknik 1991, biträdande professor 1995 och professor 1999. Mellan 2009 och 2017 var han ämnesföreträdare/avdelnings-föreståndare för Ergonomi och aerosolteknologi vid Institutionen för designvetenskaper. Mellan 2007 och 2016 var han biträdande koordinator, och ansvarig vid teknisk fakultet, för forskningsrådet Fortes kompetenscentrum Metalund. År 2017 fortsatte han att vara knuten till Ergonomi och aerosolteknologi som seniorprofessor/professor emeritus.

Han har tillsammans med många andra lett utvecklingen av ett internationellt slagkraftigt aerosollaboratorium vid Lunds universitet. Forskningen handlar i huvudsak om olika aspekter och tillämpningar av aerosolteknik med inriktning på hälsa och miljö. Han har initierat och deltagit i ett stort antal vetenskapliga studier om luftburna partiklar med relevans för till exempel aerosolmätteknik, arbetsmiljöer, inomhusmiljöer, smittspridning, utomhusmiljöer och samband mellan partikelexponering och hälsa.

Som emeritus bidrar han med kompetens och biträder forskare och lärare i olika sammanhang vid institutionen. Utöver detta har han deltagit som sakkunnig åt UKÄ (forskarutbildning), AFA Försäkring (forskningsansökningar) och forskningsrådet Forte (forskningsansökningar).

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Bohgard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren