Foto av Mats Dahl

Mats Dahl

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Minne och beslutsfattande

Mitt forskningsintresse rör sig kring olika aspekter av minne och beslutsfattande.

Grundforskningsorienterade som exempelvis hur olika typer emotionella stimuli påverkar minnet och de beslut vi fattar generellt, igenkänning av röster, minne för dofter, etc.
Tillämpade aspekter av minne och beslutsfattande, främst inom forensisk psykologi. Exempel på detta är, olika aspekter av vittnens minnesbehållning, såväl visuella, som auditiva, vapenfokuseringseffekten, igenkänning av rörelse, samt beslutsfattande under stress.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Dahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren