Foto av Mats Ehinger

Mats Ehinger

Universitetslektor, överläkare, specialistläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mats Ehinger leder en forskargrupp inriktad på att förbättra diagnostiken av leukemier och lymfom genom utveckling av immunologiska och molekylärgenetiska tekniker. Forskningen har lett till etablering av flera diagnostiska metoder som idag används i klinisk rutin, särskilt avseende diagnostik av kvarvarande leukemisk sjukdom efter behandling. Forskningen syftar också till att förbättra, förenkla och effektivisera lymfomdiagnostiken genom att applicera immunologiska och molekylärgenetiska på cytologiskt material snarare än på histologiskt material. Hans vision är att framtida lymfomdiagnostik i stor utsträckning kommer att kunna baseras på cytologiskt material från finnålspunktioner i stället för kirurgiska biopsier med sjukvårdsekonomiska och logistiska fördelar.

Yrkesarbete

Mats Ehinger är docent i hematopatologi med ett universitetslektorat och undervisar i patologi på läkarprogrammet i Lund. Han är överläkare i patologi och har byggt upp och leder det hematopatologiska laboratoriet som är referenscentrum för Södra Sjukvårdsregionen. På europeisk nivå har laboratoriet under hans ledning blivit erkänt för bestämning av kvarvarande leukemisk sjukdom av EuroMRD konsortiet. Mats Ehinger är ordförande i svenska KVAST-gruppen för hematopatologi och författare till den planerade första WHO-upplagan av diagnostisk lymfkörtelcytologi. Han har organiserat åtskilliga kurser i hematopatologi på nationell och internationell nivå inklusive en internationell benmärgskurs i Lund 2022 som samlade mer än 300 deltagare.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Leukemi Lymfom Diagnostik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Ehinger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren