Foto av Mats Fred

Mats Fred

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

 • Offentlig förvaltning och kommunal organisering
 • Projektifiering
 • Organisatorisk etnografi

Pågående forskning

Min forskning syftar till en ökad förståelse för vad som ibland kallas projektifiering av offentlig förvaltning – dvs. en ökad användning av temporära organisationsformer och/eller processer i vilka ordinarie verksamheter ”projektlikgörs”. Trots en utbredd och ibland ganska hård kritik av projektformen som organisatorisk lösning verkar projekt som fenomen öka i antal i svensk offentlig sektor.

Det dagliga, rutinartade, produktionsarbetet verkar också i viss mån förstås som, och presenteras som, projekt. Vilka är de drivande faktorerna bakom en sådan utveckling och vilka effekter får det på offentliga organisationer? Detta studeras framförallt i svenska kommuner och mitt arbete kan sägas inspireras av Critical Management Studies och organisatorisk etnografi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Statsvetenskap

Fria nyckelord

 • Projectification
 • Social impact bond
 • public sector innovaiton
 • evidence practice
 • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Fred är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren