Inget foto av Mats Fridell

Mats Fridell

Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mats Fridell är en av de ledande forskarna i landet i fråga om missbrukets psykologi. En fråga han försöker besvara är hur man på bästa sätt kan passa ihop olika typer av patienter med olika modeller för behandling, och hur behandlingens organisatoriska kontext ska se ut för att vara maximalt effektiv. I sin forskning följer han bl.a. upp narkotikamissbrukare som vårdats i Sverige under åren 1977-1995 med avseende på hur bakgrundsdata, kliniska data, diagnoser, vårdprocessdata och motivation kan predicera utfallet på kort sikt, intermediär sikt (5 år), och på lång sikt (15-årsuppföljning).

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Fridell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren