Foto av Mats Geijer

Mats Geijer

Knuten till universitetet, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Intresseområden

 • MRT handled
 • CT buk med låg kontrastmedelsdos
 • Radiologisk diagnostik av ockulta frakturer
 • Radiologisk diagnostik av spondyloartropatier
 • Diagnostik av multipelt myelom
 • Diagnostik av scaphoideumfrakturer
 • Kvalitet inom radiologi och nyttan av dubbelgranskning

Pågående projekt

 • MRT av handleden vid 7T. Avhandlingsprojekt.
 • CT buk, låg stråldos och låg kontrastmedelsdos. Avhandlingsprojekt.
 • Utvärdering av klinisk nytta av röntgenundersökning, datortomografi och magnetisk resonanstomografi vid ockult höftfraktur.
 • Nyttan av datortomografi vid ockult scaphoideumfraktur.
 • Femårsuppföljning av tidig psoriasisartrit. En multicenterstudie inom Svenska Psoriasisartritregistret.
 • Återställande av korrekt biomekanisk höftanatomi vid höftproteskirurgi. Pre- och postoperativ utvärdering med röntgenundersökning och datortomografi. Avhandlingsprojekt vid ortopedkliniken i Lund.
 • Diagnostik och behandling av acetabulär dysplasi. Avhandlingsprojekt vid ortopedkliniken i Örebro

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Radiologi och bildbehandling
 • Ortopedi
 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Geijer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren