Foto av Mats Hansson

Mats Hansson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag försöker förstå de molekylära processer som styr hur en växt ska se ut, t.ex. hur hög växten ska bli, hur många blad och frön den ska få. Jag är dessutom intresserad av mekanismerna som reglerar när en växt börjar blomma och hur den tillverkar klorofyll och det yttre lager av vax som den täcks av. Väldigt ofta arbetar jag med mutanter av sädesslaget korn (Hordeum vulgare L.), vilka isolerades för mer än 50 år sedan, och analyserar dessa med moderna molekylära och biokemiska tekniker. Min forskning besvarar grundläggande vetenskapliga frågor men är också av tillämpat intresse för växtförädling.

Jag samarbetar med forskare i mer än 20 länder och med växtförädlare på Nordic Seed. Min forskning stödjs för närvarande av VR (Vetenskapsrådet), Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Erik Philip-Sörensens Stiftelse, och Lunds universitet.

Jag brukar undervisa på kurserna BIOR31 Molekylär Bioteknik, BIOR76 Växtens Funktion, BIOB10 Botanik och zoologi, BIOA11 Genetik och evolution, och EXTA70 Cellbiologi.

 • Sedan 2015: Professor i Molekylär Växtbiologi, Biologiska institutionen, Lunds Universitet.
 • 2014: Gäst professor, Copenhagen Plant Science Center, Danmark.
 • 2008-2014: Professor i Växtfysiologi, Carlsberg laboratoriet, Köpenhamn, Danmark.
 • 2007-2008: Professor i Biokemi, Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 2003-2008: Rådsforskare i enzymology, finansierad av Svenska Vetenskapsrådet, lokaliserad på Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 2005-2006: Gästforskare på Department of Chemistry and Biochemistry, UCLA, Los Angeles, USA (värd Prof. Sabeeha Merchant).
 • 2001: Gästforskare på Department of Biological Science, Macquarie University, Sydney, Australia (värd Prof. Robert Willows).
 • 1999: Docent i Biokemi, Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 1997-2003: Forskarassistent, Avdelningen för Biokemi, Lunds Universitet.
 • 1995-1997: Postdoc vid Avdelningen för Fysiologi, Carlsberg Laboratoriet, Köpenhamn, Danmark (värd Prof. Diter von Wettstein).
 • 1990-1994: Doktorand på Mikrobiologiska Institutionen, Lunds Universitet (handledare Prof. Lars Hederstedt).

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren