Mats Heide

Professor, Excellent lärare, Filosofie doktor

Personlig profil

Forskning

För information om Mats Heides forskning, se engelsk sida (In English).

Undervisning

Organisationskommunikation, kriskommunikation, förändringskommunikation och strategisk kommunikation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetslivsstudier
  • Kommunikationsvetenskap

Fria nyckelord

  • strategic communication
  • organizational communication
  • organizational change communication
  • crisis communication
  • public relations
  • strategic listening

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Heide är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren