Mats Heide

Professor, Excellent lärare, Filosofie doktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

För information om Mats Heides forskning, se engelsk sida (In English).

Forskningsgenomslag

Undervisning

Organisationskommunikation, kriskommunikation, förändringskommunikation och strategisk kommunikation.

Samverkan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetslivsstudier
  • Kommunikationsvetenskap

Nyckelord

  • strategic communication
  • organizational communication
  • organizational change communication
  • crisis communication
  • public relations
  • strategic listening

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Heide är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren