Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sammantaget rör sig min forsknng kring proteiner som verktyg för att lösa problem t.ex. kopplat till sjukdom eller för olika typer av mätningar.

Under mer än 30 år har jag arbetat med antikroppar, deras biologiska roll och deras användning i olika sammanhang. Det har rört sig om antikroppars roll i sjukdom såsom allergi, och virusinfektion, men också om hur antikroppar känner igen proteiner kopplade till cancersjukdom. Jag har utvecklat teknologier och principer för att skapa och analysera antikropp med molekylärbiologiska verktyg. Jag har sen också använt dessa verktyg och principer för att skapa varianter av andra proteiner, proteiner som då får egenskaper som efterfrågas i ett visst sammanhang. Sådana antikroppar och proteiner kan användas för att lösa problem i biomedicin, biologisk analys och bioteknik.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Immunologi
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Cancer och onkologi
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Lungmedicin och allergi

Fria nyckelord

 • Antikroppar
 • Allergi
 • Cancer
 • Molekylär evolution
 • Immunologi
 • Antikroppsteknologi
 • Antikroppsrepertoarer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Ohlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren