Foto av Mats Olsson
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag studerar ekonomisk förändring och ojämlikhet 1500–1900, ett brett forskningsprogram om inkomst och förmögenhet, tillväxtens och industrialiseringens rötter, arbetskraft och lönebildning, den agrara omvandlingen, institutionell förändring, betydelsen av bondepolitikerna, godssystemet och den jordägande adelns unika överlevnad i Sverige.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren