Inget foto av Mats Roslund

Mats Roslund

Professor, Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning inriktar sig på social identitet och gruppdynamik, varuutbytets sociala och kulturella konsekvenser, islamisk och bysantinsk arkeologi.

Huvudintresset ligger på sociala formeringsprocesser och deras materiella uttryckssätt. Detta har lett till att jag fokuserar på geografiska områden och platser där olika kulturmönster bryts mot varandra och omförhandlas. Stadsmiljöer i Europa och det bysantinsk-islamiska Sicilien är två konkreta forskningsfält. Den sociala och ekonomiska situationen i Uppåkra under vikingatid och medeltid är ett annat forskningsfält som intresserar mig.

Jag tycker också att artefakter, vårt mobila kulturarv, har fått liten uppmärksamhet inom svensk historisk arkeologi. Därför är teoretiska och metodiska problem förknippade med föremål och deras "mening" i vid betydelse mina intresseområden. Funktionsanalyser, tingens biografier och skiftande betydelse i nya sociala miljöer är viktiga perspektiv. Kunskapsöverföring mellan människor i form av "tyst kunskap" är en väg att nå dåtidens människor genom tingen.

Jag strävar också efter att samverka med uppdragsarkeologin och museer, vilket har lett till samarbete med Kulturen i Lund, Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet och Regionmuseet Kristianstad. Genom att delta i referensgrupper och att arbeta med konkreta arkeologiska material från uppdragsarkeologin har jag möjlighet att pröva och påverka teori, metod och empiri. Rön från fältet är en ständig källa till ny kunskap.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Roslund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren