Foto av Mats Urde

Mats Urde

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i varumärkesstrategi och intresserar mig för de tre stora begreppen identitet, kommunikation och anseende samt hur de samspelar. Min forskning, undervisning och mitt arbete som rådgivare bidrar till kunskapen om varumärkesorienterat ledarskap. I varumärkesorienterade (brand orientation) organisationer kretsar processerna kring skapandet, utvecklingen och skyddet av varumärkesidentitet. Detta sker i ett pågående utbyte med kunderna och intressenterna med målsättningen är att skapa bestående konkurrensfördelar i form av varumärken med ett gott anseende. Varumärkesorientering var ämnet för min doktorsavhandling (1997) och ett nytt synsätt som min kollega och jag introducerade. Detta nya (identitetsdrivna) paradigm som har utvecklats till ett alternativ och strategiskt komplement till det dominerade (imagedrivna) marknadsorienterade förhållningssättet.

Min forskning är i huvudsak baserade på fallstudier (över tiden) av företag och organisationer. Volvo, DuPont, Nestlé, Svenska monarkin och Nobelpriset är exempel på mina fallstudier som legat till grund för teoriutveckling om exempelvis kärnvärden, förhållningssätt, nätverksvarumärken och organisationsvarumärken (corporate brand). Min forskning har bidragit till etableringen och framväxten av de internationella forskningsfälten om corporate brand management, varumärkesretorik och varumärken med ett arv (brand heritage).

I det internationella forskningssamfundet, bidrar jag som redaktör för två ledande tidskrifter om varumärkesledning och jag har också varit redaktör för en specialbilaga om varumärkesorientering. Inbjudan till att granska vetenskapliga artiklar får jag ofta baserat på min teoretiska och praktiska erfarenhet inom varumärkesledning och kliniska fältstudier.

I Lund leder jag och är en av grundarna forskningsgruppen ”Lund Brand Management Group” med syftet att ”utveckla användbara teorier och modeller för varumärkesledning i praktiken samt att bidra till den akademiska forskningen inom strategisk ledning av varumärken”.

Jag är en förespråkare för fallstudie baserad undervisning och lärande. En väsentlig del av mitt utvecklingsarbete och akademiska ledarskap i Lund är inriktat på utvecklingen av case-kulturen. Jag är en av initiativtagarna till Lund University Case Academy och LUSEM Case Academy. Inte minst som coach för studentlaget i internationella case-tävlingar ser jag potentialen och genomslaget för case-undervisning. Jag utnämndes till "Outstanding Case Teacher" av Case Centre 2021.

Som lärare undervisar de två master-kurserna ”Strategic Brand Management” och ”Corporate Brand Management and Reputation” som jag också utformat. Jag kände mig djupt hedrad när jag utsågs som ”Årets lärare” (2013) och när jag fick Lunds universitets pedagogiska pris (2015).

Jag ser vikten av att bygga broar mellan teori och praktik i min forskning, undervisning och mitt arbete som rådgivare. Jag förläser inom ramen för executive education i Sverige och internationellt och har mer än 25 års erfarenhet som fristående rådgivare för företag och organisationer som Volvo, Ericsson, Scania, Akzo Nobel, IKEA, Göteborgs symfoniorkester. I mer än 10 år har jag varit medlem i Electrolux Brand Award Committee.

Sammanfattningsvis är jag en forskare inom området varumärkesstrategi med ett särskilt intresse för case-metoden som lärare. Min praktiska erfarenhet som rådgivare om varumärkesledning bidar till både min forskning och min undervisning. På min fritid rider jag islandshäst, paddlar kajak och seglar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mats Urde är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren