Foto av Matthias Baier

Matthias Baier

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

  • Normer
  • Rättskulturer
  • Civila samhället

Pågående forskning

Antologin 'Social and legal norms, towards a socio-legal understanding of normativity', på Routledge, sammanfattar mitt personliga intresse för normer och regler. Den tar också upp frågan om vad som får normer att fungera och varför människor följer normer. Antologin sammanfattar väl det tema som rättssociologiska institutionen arbetat med de senaste 10 åren.

Vidare är jag intresserad av rättskulturer, dvs det sätt på vilket människor faktiskt löser problem eller samarbetar med hjälp av normer eler rättsregler. Jag har nyligen genomfört en studie som jämför rättskulturen i Colombia respektive Sverige. Denna typ av rättskultur fokuserar det civila samhället.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Matthias Baier är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler