Foto av Matthias Baier

Matthias Baier

Universitetslektor, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Matthias Baier är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences