Personlig profil

Forskning

Research on efficient learning with robots in industrial assembly tasks.

Todays robots are often traditionally programmed. While this allows a high level of repeatability and fast execution times the process is also static, needs precise as well as explicit statements as well as skilled factory workers.
This research aims at allowing a robot to learn how to perform a task. Additionally this process will be complemented by providing knowledge about the task in order to speed up the learning rate.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datorseende och robotik (autonoma system)
  • Datavetenskap (datalogi)
  • Robotteknik och automation
  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Matthias Mayr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren