Foto av Mattias Alveteg
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mattias har en forskningsbakgrund i matematisk modellering av markkemi (eller, som den matematiskt intresserade skulle säga, differential-algebraiska ekvationssystem) där han använde modeller och metoder från kemiteknik för att göra långsiktiga prognoser för vad naturen tål vad gäller utsläpp. Under ett antal år var han ansvarig för programmering av modellerna Safe och Profile (och deras användargränssnitt) och distribuerade dessa modeller till andra forskare. Dessa modeller användes för att ta fram vetenskapligt underlag för internationella förhandlingar om utsläppsbegränsningar, t ex inom FN-konventionen om långväga transport av luftföroreningar (CLRTAP).

Undervisning

I sin undervisning spänner Mattias över ett brett fält, från miljökemi och miljöetik till kemitekniska frågeställningar som masstransport och separationsprocesser men även pedagogiska frågeställningar som lärtrösklar, insocialisering och tyst kunskap.

Från 2006 till 2012 jobbade Mattias upp till 20% deltid vid Genombrottet, LTHs pedagogiska enhet, där han var med och gav pedagogisk kompetensutveckling till lärare vid Lunds universitet. Han har också jobbat med kursutvärderingar som del av ett kvalitetssäkrings- och kavlitetsförbättringssystem och ledde det projekt kring akademisk hederlighet som ledde fram till att Lunds universitet antog riktlinjer kring plagiering och vilseledande plagiering.

2018 utsågs Mattias till ordförande för LTHs interna bedömargrupp för utbildningskvalitet. I denna roll leder han en grupp på sju bedömare, alla erfarna lärare, i deras arbete med att årligen utvärdera utbildningskvalitén för LTHs samtliga utbildningsprogram på grund och avancerad nivå.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan kemiteknik
  • Annan kemi
  • Lärande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Alveteg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler