Foto av Mattias Belting

Mattias Belting

Professor, överläkare

Personlig profil

Forskning

Cancer kan beskrivas som en invasiv organism som är beroende av koordinerad cell-cell kommunikation för effektiv överlevnad och tillväxt. De mest livsdugliga och aggressiva cancercellerna selekteras fram i en ogästvänlig närmiljö med framför allt hypoxi (syrebrist), acidos (lågt pH), och begränsad näringstillförsel. Tumörutvecklingen drivs på detta vis genom aktivering av effektiva anpassningsmekanismer mot stressfaktorer, vilka även omfattar relativ okänslighet för den celldödande effekten av onkologisk behandling. Det är således avgörande att i detalj förstå hur tumörer anpassar sig till stress och utnyttja denna kunskap för framtagandet av nya behandlingsstrategier.

Forskargruppen, som består av såväl läkare som labbforskare, har nyligen upptäckt flera, nya mekanismer för hur cancerceller anpassar sig till och överlever stress. Dessa mekanismer omfattar bl. a. ökat upptag av fettpartiklar (lipoproteiner) samt membranpartiklar (s.k. extracellulära vesiklar). Vi har även utvecklat en unik metod för att identifiera proteiner på cancercellers yta som kan utgöra tumörspecifika mål för riktade läkemedel. I aktuella projekt tar vi dessa idéer vidare med  fokus på glioblastom som är den vanligaste mest aggressiva typen av malign hjärntumör.

Fynden från våra studier förväntas bidra till framtagandet av nya strategier för behandling av patienter med glioblastom och andra aggressiva tumörformer, såsom lungcancer och pankreascancer, som drivs av stressfaktorer och för vilka det finns ett stort behov av nya läkemedel. Gruppens tidigare resultat har rapporterats i internationella tidskrifter som läses och citeras av många andra forskare.

För mer information:

https://www.tumor-microenvironment.lu.se/tumor-microenvironment-0

 

Yrkesarbete

Professor of Oncology, Senior Consultant of Oncology

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Cancer
  • onkologi
  • tumörbiologi