Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse ligger i framtagning av nanoteknologi för tillämpning inom elektronik och maskininlärning. Jag utför materialdriven forskning med sikte på att upptäcka nya material och process-lösningar för att utveckla relevanta nanoelektroniska komponenter.

Jag fokuserar på att utveckla resistiva och ferroelektriska minnes och memristor-komponenter i HfO2-baserade oxider och integrera dessa på III-V halvledare. Vidare utforskar jag dessa komponenters förmåga att fungera som synapselement i artificiella hjärnlika system.

Tidigare arbeten innefattar pionjär forskning om antimonid-baserad nanotrådssyntes under mitt doktorandarbete, samt en omfattande involvering i InAs/GaSb TFET-forskning både i Lund och vid IBM. Slutligen uppfann jag vid IBM en banbrytande teknik för att, helt kompatibelt med CMOS-processer, integrera III-V-material med kisel, en teknik kallad Template-Assisted Selective Epitaxy (TASE).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik
  • Annan elektroteknik och elektronik

Nyckelord

  • III-V
  • nano
  • integration

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Borg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren