Foto av Mattias Höglund

Mattias Höglund

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Patienter med ytlig blåscancer behandlas kirurgiskt via urinröret och har god prognos. Patienterna måste dock genomgå årliga kontroller då återfall är mycket vanliga. En tredjedel utvecklar muskelinvasiv cancer med sämre prognos.

Standardbehandling är i dessa fall cystektomi dvs. att hela urinblåsan avlägsnas. Till skillnad från andra cancerformer har patientöverlevnaden inte förbättrats de senaste 30 åren. En bidragande orsak är tumörtypens heterogenitet och att den gängse patologiska klassificeringen inte tillräckligt bra fångar upp undertyper av blåscancer.

Vi har studerat blåstumörer utifrån flera biologiska nivåer vilket lett fram till ett nytt och molekylärt baserat klassificeringssystem. Vårt mål är att i större utsträckning förstå blåscancerns molekylärbiologi då detta är en förutsättning för att förstå tumörernas kliniska beteende. Vidare så kräver en effektiv behandling och rätt tolkning av kliniska studier en relevant tumörklassificering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Urinblåscancer
  • funktionell genomic
  • bioinformatik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Höglund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren