Foto av Mattias Hill

Mattias Hill

Knuten till universitetet, , Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin sedan 2018. Jag tog läkarexamen i januari 2013 och blev legitimerad läkare i september 2014. I mars 2015 påbörjade jag min specialistutbildning i rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

I mitt forskningsprojekt – the Swedish Spinal Cord Injury Study on Cardiopulmonary and Autonomic Impairment (SPICA) –  studerar jag hälsokonsekvenser inom organsystemen hjärta, kärl, lungor och det autonoma nervsystemet hos medelålders personer som åldrats med en ryggmärgsskada. Sjukdomar i dessa organsystem står för en betydande del av morbiditet och mortalitet hos denna grupp. Målet med forskningen är att bidra med ökad kunskap om den långsiktiga påverkan på struktur och funktion inom dessa organsystem. Min huvudhandledare är Jan Lexell och biträdande handledare är Sophie Jörgensen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Neurologi
 • Klinisk medicin
 • Annan medicin och hälsovetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Kardiologi
 • Lungmedicin och allergi

Fria nyckelord

 • Ryggmärgsskador
 • Rehabiliteringsmedicin
 • Åldrande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Hill är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren