Foto av Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Forskningsingenjör, Fil. Lic., M. Sc.

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Yrkesarbete

  Efter examen som sjukhusfysiker började jag arbeta med andningsanpassad strålbehandling. 2014 skrev jag en licentiatavhandling "Optical surface scanning systems for breathing adapted radiotherapy and imaging".

  Därefter har jag ändrat bana och arbetar nu som forskningsingenjör och ansvarar för ett beredskapslaboratorium. Jag deltar även i en hel del forskning och är ordförande i Svensk förening för radioekologi (www.radioekologi.se).

  Forskning

  Jag är involverad i flera forskningsprojekt och har ambitionen att en dag disputera. Min forskning handlar främst om radioaktiv kontamination och om hur denna kan detekteras och beskrivas. Jakten på den radioaktiva kontaminationen från Tjernobylnedfallet har fört mig både djupt in i de mörka vitryska skogarna och djupt ner i tung skånsk lerjord. Kombinationen av fältexpeditioner och laborativt arbete är mycket givande.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan fysik
  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Annan teknik

  Nyckelord

  • Mobil gammaspektrometry
  • Strålskydd
  • Radioekologi
  • Tjernobyl
  • Strålningsfysik
  • Medicinsk strålningsfysik
  • Sjukhusfysik

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Mattias Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

  Nätverk

  Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren