Inget foto av Mattias Karlsson

Mattias Karlsson

Timlärare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Karlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren