Inget foto av Mattias Nordahl

Mattias Nordahl

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om distribuerade system och Intenet of Things. Specifikt så intresserar jag mig för automatiska uppdateringar av sådana system och svårigheter som uppstår rörande exempelvis konsistens, säkerhet, pålitlighet och tillgänglighet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Nordahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler