Foto av Mattias Sjö

Mattias Sjö

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar för närvarande med Johan "Hans" Bijnens och studerar processer som involverar mesoner, dvs. lätta men instabila bundna tillstånd av kvarkar och antikvarkar. De beskrivs av en effektiv fältteori, kiral störningsräkning, som uppstår när den starka sektorn av Standardmodellen utvecklas i lågenergigränsen. Jag arbetar med högre ordningar i denna utveckling, så att lågenergiapproximationen får högre precision och gäller även vid något högre energi. Mina intressen kan därför beskrivas, med glimten i ögat, som högenergi-lågenergi-högenergifysik.

Mitt masterarbete samt ett påföjande doktorandprojekt handlade om att utveckla metoder för invecklade beräkningar i en förenklad version av kiral störningsräkning. Detta utmynnade i publikationen Higer-order Amplitudes in the Nonlinear Sigma Model tillsammans med Hans Bijnens och Karol Kampf.

Mitt nuvarande projekt handlar om att begränsa värdena hos de många fria parametrarna i kiral störningsräkning med hjälp av grundläggande egenskaper såsom unitaritet och korsningssymmetri.

Jag arbetar framförallt med exakta matematiska beräkningar snarare än numerik. Det rör sig ofta om extremt långa uttryck, som hanteras med språket FORM. Utöver det använder jag Mathematica samt skript och numeriska beräkningsprogram skrivna i diverse andra språk. Jag har en förkärlek för att representera matematiska objekt grafiskt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fria nyckelord

  • effektiv fältteori
  • mesonfysik
  • lågenergipartikelfysik
  • kiral störningsräkning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Sjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren