Personlig profil

Yrkesarbete

Psykolog, Palliativt utvecklingscentrum

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är kommunikation och empati i läkar-patientrelationen med fokus på svåra samtal (diagnos, prognos, brytpunktssamtal och samtal rörande livets slutskede) - samtal vid allvarlig sjukdom.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Annan klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mattias Tranberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren