Foto av Max Åhman

Max Åhman

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

I have worked as a researcher, civil servant and international consultant within the field of energy and climate since 1998. My PhD thesis in 2003 was a technology assessment of future alternative powertrains (Hybrid, Fuel cell and electric vehicles). After my thesis, my worked expanded towards analyzing the development of biofuels and also towards the complexity  of  industry, climate policy and innovation polices. I left Lund and the university in 2006 and continued my career as an international consultant and part time researcher (in Nairobi and in Tunis ) and as a civil servant at the Climate Policy unit at the Swedish EPA. I have since august 2012 returned to Lund university as a full time researcher. My main areas of research now is analyzing the evolving long-term changes induced by climate policy on the energy, industry and transport sectors.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Naturresursteknik

Fria nyckelord

 • Energi
 • Industri
 • Klimatpolitik
 • stål
 • petrokemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Max Åhman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren