Foto av Max Hjärtström

Max Hjärtström

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Max forskningsprojekt undersöker nationell reglering av marknader ur ett EU-rättsligt perspektiv, med fokus på teoretiska infallsvinklar. Projektet syftar till att undersöka tillämpningen av ekonomisk och politisk teori om marknadsmisslyckanden inom EU:s regelverk. Det marknadsrättsliga regelverket, i synnerhet EU:s konkurrensrätt, analyseras utifrån både ekonomiska och icke-ekonomiska undantagsgrunder. Projektet avser, genom en kritisk analys av EU-domstolens proportionalitetsbedömning, att undersöka den rättsliga funktionen av ovannämnda teorier.  

Yrkesarbete

Max är redaktör för Nordic Journal of European Law. 

https://journals.lub.lu.se/njel

Undervisning

Undervisning inkluderar: EU-rätt på juristprogrammet, EU-konkurrensrätt, statsstöd, internal market law, new challenges to the internal market.

Samverkan

Max är en del av den EU-rättsliga miljön på fakulteten där han tillsammans med andra forskare anordnar forskningsseminarier kring EU-rättsliga frågor inom EU law discussion group.  

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • EU-rätt
  • Marknadsrätt
  • Konkurrensrätt
  • Rättsekonomi
  • Konstitutionell rätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Max Hjärtström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler