Foto av Max Hjärtström

Max Hjärtström

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Max forskar inom områdena konkurrensrätt och EU-rätt. I sin doktorsavhandling fördjupade han sig i rollen av marknadsmisslyckanden inom EU:s konkurrensrätt och statsstödsreglering. Denna forskning belyser vikten av bredare effektivitetsvinster inom den konkurrensrättsliga analysen, inklusive hållbarhet och innovation. Hans forskning har granskat de rättsliga utmaningarna för hållbarhetsavtal och FoU-samarbeten mellan företag inom ramen för konkurrensrätten.

Maxs forskning präglas av ett dedikerat fokus på empiriska forskningsmetoder och en semi-interdisciplinär ansats för att förstå konkurrensrättsliga problem och reglering.

Undervisning

Max undervisning inkluderar: konkurrensrätt, EU:s konkurrensrätt, EU-Rätt, statsstödsrätt, marknadsrätt och EU:s inre marknad och handledning av kandidat- och masteruppsatser.

Samverkan

Max är en del av den EU-rättsliga miljön på fakulteten där han tillsammans med andra forskare anordnar forskningsseminarier kring EU-rättsliga frågor inom EU law discussion group.  

Max har utfört granskningar (peer review) för olika tidskrifter inom konkurrensrätt och EU-rätt.

Han var en av grundarna och tidigare chefredaktör för Nordic Journal of European Law.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
 • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

 • EU-rätt
 • Marknadsrätt
 • Konkurrensrätt
 • Rättsekonomi
 • Konstitutionell rätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Max Hjärtström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler