Foto av Max Koch

Max Koch

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ett genomgående tema för min forskning har varit de sätt på vilka politisk och ekonomisk omstrukturering återspeglas i sociala strukturer med betoning på välfärds- och sysselsättningsrelationer samt med ett jämförande perspektiv. På senare tid har jag börjat kombinera dessa forskningsintressen med ekologiska hållbarhetsfrågor. Jag forskar också kring nerväxt/post-tillväxtsamhällen och synergier och konflikter mellan miljöpolitik och socialpolitik.

 

Pågående forskningsprojekt:

Postgrowth Welfare Systems, Lund University’s Research Programme for Excellence, focusing on Agenda 2030 and sustainable development. Jag är projektledare och jobbar tillsammans med Mine Islar (LUCSUS), Johanna Alkan Olsson (Centre for Environmental and Climate Research, CEC) och Alexander Paulsson (School of Economics and Management). Projektet avslutas i juli 2024.
 

Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik, Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Forskningsprogram “Människor, Energisystem och Samhälle (MESAM): Jag är projektledare och jobbar tillsammans med Johanna Alkan Olsson (Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC) och Jayeon Lindellee (SOCH).  Projektet avslutas i april 2023.

 

The New Urban Challenge? Models of Sustainable Welfare in Swedish Metropolitan Cities, FORMAS (Swedish Research Council): Jag har ansvar för den teoretiska delen och den kvantitativa delstudien. Projektet avslutas i december 2022.  

 

Nyss avslutade projekt:

Sustainable European Welfare Societies: Assessing linkages between social and environmental policy, Research Council of Norway (koordinerat av NOVA, Oslo): Jag har  ansvar för den mest teoretiska Work Package 1 ('How does the meaning of social welfare change if we take requirements for environmental sustainability into account?'); http://blogg.hioa.no/sustainablewelfare/. Projektet avslutas i april 2019.T

Sustainable Welfare and Eco-social Policies, FORTE (Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd): Som gästprofessor vid University of Edinburgh och i diskussion med kollegor i Storbritannien kommer jag att fördjupa kunskapen om hållbar välfärd och eko-social politik (2017).    

Degrowth, Pufendorf Institutet: Koordinerat av Ekaterina Chertkovskaya och Alexander Paulsson, Företagsekonomiska Institutionen, Lunds Universitet (2015-2016).

Connecting Social Policy and Urban Planning for a Low Carbon Future, Australian Research Council (koordinerat av University of Queensland; 2016-2018). 

Sustainable Welfare, Pufendorf Institutet: Jag koordinerade ett tvärvetenskapligt nätverk med hållbarhetsforskare och välfärdforskare från fem fakulteter och tio institutioner vid Lunds universitet (2014-2015).

Combating Poverty in Europe (COPE): FP7 program av den Europeiska Unionen (koordinerat av Oldenburg University); http://cope-research.eu/ (2012-2015).

Attitudes towards Climate Change and Social Policies - a Comparative View, GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, Cologne (2013).

Undervisning

Jag undervisar inom ämnen som rör politisk ekonomi, social ojämlikhet, arbetsmarknads- och välfärdsregimer, socialpolitik och ekologisk hållbarhet. Jag har undervisat denna ämnen i Tyskland, Storbritannien och Sverige.

Jag är kursföreståndare för kursen "Social Policy in Europe", 15 hp; http://soch.lu.se/en/education/courses/social-policy-in-europe. Jag undervisar även i masterprogrammet "Welfare Policies and Management” och är medlem i programmets styrelse.

Samverkan

Jag har varit gästforskare vid Universidad Complutense de Madrid, Erasmus University Rotterdam, Glasgow University, Programa de Economía del Trabajo (Santiago de Chile), Lunds universitet (innan min nuvarande anställning), GESIS - Leibniz Institute of the Social Sciences (Köln), University of Edinburgh och Institute for Advanced Sustainability Studies (Potsdam).

Jag är författare / redaktör av de följande böckerna:

2017 Postgrowth and Wellbeing: Challanges to Sustainable Welfare, London: Palgrave Macmillan (med Milena Buchs).

2016 Sustainability and the Political Economy of Welfare, Routledge Studies in Ecological Economics, London: Routledge (redaktör med Oksana Mont).

2013 Non-Standard Employment in Europe: Paradigms, Prevalence and Policy Responses, Work and Welfare in Europe Series, Basingstoke: Palgrave Macmillan (redaktör med Martin Fritz).

2012 Capitalism and Climate Change - Theoretical discussion, Historical Development and Policy Responses, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2011 Diversity, Standardization and Social Transformation: Gender, Ethnicity and Inequality in Europe, Aldershot: Ashgate (redaktör med Lesley McMillan and Bram Peper).

2006 Roads to Post-Fordism. Labour Markets and Social Structures in Europe, Aldershot: Ashgate .

2003 Arbeitsmärkte und Sozialstrukturen in Europa. Wege zum Postfordismus in den Niederlanden, Schweden, Spanien, Großbritannien und Deutschland, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

1998 Unternehmen Transformation. Sozialstruktur und gesellschaftlicher Wandel in Chile, Berliner Lateinamerikaforschungen Band 9, Frankfurt/Main: Vervuert.

1994 Vom Strukturwandel einer Klassengesellschaft. Theoretische Diskussion und empirische Analyse, Münster: Westfälisches Dampfboot (second edition 1998).

 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Max Koch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren