Inget foto av Max Liljefors
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min nuvarande forskning handlar om konstens och den estetiska upplevelsens transformativa och läkande potential. Jag sammanför kunskap från konstvetenskap och filosofi med rön från medicin och neurovetenskap, samt med konstnärlig forskning.

Jag är forskningsledare för projektet Skilda konstvärldar, finansierat av Vetenskapsrådet 2022–2025, om möjligheter och hinder för kunskapsutbyte mellan humaniora och medicin om konstens potential inom vård och omsorg.

Jag koordinerar samverkansinitiativet Existentiell Resiliens: Kontemplation, Estetik, Medkänsla (ERiCi), tillsammans med Martin Garwicz och Christine Wamsler, 2023–2025. ERiCi samlar ett tjugotal forskare från Lunds universitet samt ett antal externa partners med målet att främja existentiell hållbarhet.

Jag arbetar också med utbildningsinsatser, bl.a. har jag utvecklat en uppdragsutbildning för vårdpersonal i att använda konst och estetik i sina verksamheter. Jag har också utfört uppdragsforskning för Region Stockholm och Region Skåne.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Max Liljefors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren