Personlig profil

Forskning

Reglersystem för och via moln.

Undervisning

2021

  • FRTF05 Reglerteknik AK, övningsledare

2022

  • FRTN01/FRTN60 Realtidssystem, övningsledare
  • FRTN40 Projektkurs i reglerteknik, projekthandledare

2023

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Max Nyberg Carlsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren