Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research in the Aquatic Biogeochemistry group focus on how organic nutrients bioavailability controls productivity in freshwater and coastal ecosystems. More specifically, the effects of nutrient loading from terrestrial areas (many times by anthropogenic drivers) on productivity and diversity.

I am interested in various ecological topics and conservation biology, in special how climate change influences the environment and its effects on different species with a focus in microorganisms.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mayra Rulli är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren