Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Currently, I'm working as a doctoral student at the Centre for Environmental and Climate Science (CEC), Lund University. The aim of my research is to analyze scenarios of alternative reforestation strategies (after clear-cut and after forest fire) for different climate predictions using ecosystem model (LPJ-GUESS) and field level carbon and vegetation data.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Skogsvetenskap
  • Miljövetenskap
  • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Md. Rafikul Islam är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren