Foto av Mef Nilbert

Mef Nilbert

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Projekten inom forskningsområdena sarkom och ärftlig tjock- och ändtarmscancer syftar till förfinad diagnostisk, prognostisk och bättre riskbedömningar med den långsiktiga målsättningen att minska sjuklighet och dödlighet i dessa tumörsjukdomar. Studierna i ärftlig tjock- och ändtarmscancer syftar till förfinade riskbedömningar och identifiering av genetiska orsaker till ärftlig cancer. Projekten innefattar riskmodellering med analys av bla andra kopplade cancertyper, intervallcancrar och risken för ny tarmcancer i olika grupper. Projektet använder också nya sekvenseringsstrategier (paneler samt exomsekvensering) för att identifiera nya sjukdomsassocierade gener och studerar cancercellernas signalering och telomerasfunktion som led i ökad förståelse för tumörutvecklingen.

Studierna i sarkom syftar till förfinad diagnos och prognos genom att definiera genetiska profiler som karakteriserar strålinducerade sarkom, identifiera genetiska markörer för ökad metastasrisk och utvärdera den prognostiska betydelsen av biomarkörer i specifika sarkomtyper.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mef Nilbert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren