Foto av Mehreen Zaigham

Mehreen Zaigham

Post-doctorate Fellow, MD, PhD, Forskare, biträdande, PI

Personlig profil

Forskning

Mehreen is a specialist in Obstetrics and Gynecology. She completed her M.B.,B.S from King Edward Medical University in Lahore, Pakistan, and has worked clinically at Skåne University Hospital, Sweden since 2013. Her Ph.D, from Lund University (2019), focused on the role of umbilical cord blood sampling in predicting neurodevelopmental handicap in infants later on in life. Currently, she is a Paul Farmer Research Fellow at the Program of Global Surgery and Social Change, Harvard Medical School, Boston, USA. Here research interests revolve around maternal-fetal medicine and global surgery. Specific research areas include: analysis, intrepretation and the use of umbilical cord blood gases to predict adverse infant outcomes; pathophysiology and the role of COVID-19 in perinatal outcomes; access to safe surgery with focus on Cesarean sections in LMICs; role of climate change and its effect of maternal child outcomes; wireless vital signs monitoring post-partum; socio-economic determinants of health; quality of maternal healthcare services; maternal health advocacy and strengthening of Obstetric and Gynecological healthcare systems in low resource settings. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Pediatrik
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mehreen Zaigham är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren