Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Dr Melinda Rezeli arbetar sedan 2008 i gruppen Clinical Protein Science & Imaging vid Lunds universitet. Melindas huvudsakliga forskningsfokus är att upptäcka nya biomarkörer och kvantifiera dessa proteiners uttryck i olika kroppsvätskor och vävnader med hjälp av masspektrometri. Melinda utvecklar även multiplex assays där många biomarkörer samtidigt kan kvantifieras. Melinda är involverad i många proteomikprojekt inom många olika sjukdomsområdena så som kardiovaskulära och neurodegenerativa sjukdomar, samt cancer.

Melinda avlade sin doktorsexamen i kemi vid Pécs universitet 2008 med en avhandling med titeln ”Acrylamide-based separation matrices”. Under 2007 var Melinda anställd som forskare i ett Bioteknikföretaget i Pécs, Ungern. Där utvecklade hon immunobaserade multiplexassays för Life Science och sjukvårdsområdet. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Melinda Rezeli är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren