Personlig profil

Forskning

 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fjärranalysteknik
  • Atom- och molekylfysik och optik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Meng Li är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren