Mengwu Guo

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mengwu Guo has broad interests in computational science, engineering, and mathematics, and his recent research activities have been focused on data-driven predictive modeling, model order reduction, uncertainty quantification, and verification & validation in the general context of scientific machine learning. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Beräkningsmatematik
  • Teknisk mekanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mengwu Guo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren