Inget foto av Mette Hambraeus

Mette Hambraeus

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mette Hambraeus är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap