Mi Lennhag

Doktorand, Filosofie magister i statsvetenskap, Filosofie kandidat i Östeuropakunskap och ryska

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mi Lennhag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i nationalekonomi, statistik, historia och retorik), respektive Östeuropakunskap och ryska. 

Hennes avhandlingsprojekt undersöker medborgarnas relation och förhållningssätt till korruption i dagens Östeuropa, och inkluderar fältarbeten i Ryssland, Ukraina, Belarus, Litauen och Polen. 

Hon har sedan 2008 undervisat på universitet, högskolor, folkhögskolor och uppdragsutbildningar om den post-sovjetiska regionen (politik, ekonomi, kultur), om svensk politik, förvaltning, grundlagsfrågor och offentlighetsprincip, om EU och Östutvidgning, samt om korruption och ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands). 

Därutöver har hon arbetat på Utrikesdepartementet, som konsult för Transparency International, högstadielärare, fotograf, journalist och kolumnist inom dagspress, moderator, researcher för utländsk media, expertskribent för exempelvis Nationalencyklopedin, samt som expert på Sveriges Radio (ämnen: svensk politik och Östeuropa).

FORSKNINGS- OCH INTRESSEOMRÅDEN

 • Den postsovjetiska regionen samt övriga stater i Öst- och Centraleuropa (politik, ekonomi, utrikespolitik, försvar, kultur, post-sovjetisk ekonomisk transition)
 • Korruption (samt annan informell ekonomi och ekonomisk brottslighet)
 • Svensk politik (inrikes- och utrikespolitik, ekonomisk politik, förvaltning, offentlighetsprincip, meddelarfrihet)
 • EU, EU:s relationer till Öst- och Centraleuropa, Östutvidgningsprocesser

KURSER SOM LÄRARE / HANDLEDARE (flera av dem återkommande)

 • Makt och förvaltning (Statsvetenskap, Lunds universitet)
 • Politik och samhällsliv i de postsovjetiska staterna (Öst- och centraleuropakunskap, Lunds universitet)
 • Kandidatprogrammet i Europastudier (Europastudier, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet)
 • Konflikt och samverkan i internationell politik (Statsvetenskap, Lunds universitet)
 • Att bygga demokrati (Statsvetenskap, Lunds universitet)
 • Summer Academy for Young Professionals, EaP/Baltic region (Swedish Institute) 
 • Summer Academy for Young Professionals, Western Balkans (Swedish Institute) 
 • European Studies: Russia and Eastern Europe - the Present and the Past (Europastudier, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet)
 • Anti-corruption Policy of Sweden (Lund University Commissioned Education)
 • The Politics of Development (Statsvetenskap, Lunds universitet)
 • Swedish Politics - Past and Present (Tvärvetenskaplig, Historiska institutionen, Lunds universitet) 
 • Nya mastersprogrammet i Europastudier (Tvärvetenskapligt/Europastudier, Lunds universitet)
 • Political and Social Change in Developing Countries (Statsvetenskap, Mastersnivå. Lunds universitet)
 • The Reshaping of the European Union at the Beginning of the 21st Century (Öst- och Centraleuropakunskap, Lunds universitet) 
 • Swedish Politics (Statsvetenskap, Lunds universitet)
 • Power and Policy-making in the European Union (Statsvetenskap, Malmö Universitet)
 • The New Europe: Foundations and Challenges in the New Millennium (Tvärvetenskaplig, Lunds universitet)
 • Old Europe, New Europe, Non Europe - Re-shaping the European Union at the beginning of the 21st century (Öst- och Centraleuropakunskap, Lunds universitet) 

AVHANDLINGSPROJEKT [beskrivning på engelska]

This PhD project explores corruption and informal economic practices – directly involving or more generally described by ordinary citizens (i.e. not politicians, company executives or experts) – in contemporary Eastern Europe.

The thesis contains both quantitative methods for inference and qualitative interviews for a narrative analysis and theoretical contribution. The quantitative component will focus on the whole region of “former Soviet style economies”, while the qualitative parts will focus upon four European post-Soviet states: Ukraine, Russia (the European Kaliningrad oblast), Belarus and Lithuania.

The main focuses during the recorded, anonymous, semi-structured interviews were individuals’ descriptions, explanations and justifications of partly changed – but simultaneously ongoing, persistent and widespread – corrupt practices in a post-Soviet context.

The thesis also presents a description of the contemporary legacy or transformation of the Soviet informal distribution system blat, which was a widespread, network-based, non- monetary channel for transactions that evolved as a reaction to Soviet time shortages, bureaucracy, and hierarchies. Instead, contemporary everyday corrupt acts involve large sums of money; usage of hierarchies; demands for services instead of goods; stricter obligations; new powerful professions and informal networks as useful channels for bribing the right persons.

In addition to its empirical aims, this thesis contributes to better theoretical understanding of informal economic stability in the post-Soviet region. Citizens’ feelings regarding possibilities for change and their perceptions of and incentives for on-going informal practices are treated as important. However, we need to avoid considering everyday corrupt acts in developing countries as foremost results of lack of “desirable” perceptions of morality.

Our understanding of both informal and formal economic institutions will be enhanced when including common, everyday approaches to the informal economic arena, as well as to formal economic constrains. By highlighting aspects of the relationship and tensions between the post-Soviet states and their citizens, we will better comprehend informal economic stability. Tensions created during the Soviet era, or generating from a Soviet legacy, continue to significantly affect citizens’ perceptions and attitudes. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Statsvetenskap
 • Humaniora
 • Språk och litteratur
 • Studier av offentlig förvaltning
 • Tvärvetenskapliga studier
 • Kulturstudier
 • Språkstudier
 • Nationalekonomi

Fria nyckelord

 • Korruption
 • Östeuropa
 • Ryssland
 • Ukraina
 • Belarus
 • EU
 • Svensk politik
 • Post-Soviet Studies

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mi Lennhag är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler